Ingen i länet får intensivvård för covid

Det är få som vårdas på covidavdelningar och ingen som vårdas på IVA i Örebro län. Samtidigt kommer rapporter om att det är trängsel på vissa ställen i länet och att efterlevnaden varierar i alla delar av befolkningen. Detta framkommer av lägesbilden som Länsstyrelsen har skickat till regeringen.
– Glädjande nyheter att det nu nästan är tomt på covidavdelningar i länet och att många kan njuta av de sista varma sommardagarna. Nu är det viktigt att vi i länet hjälps åt för att fortsätta hålla siffrorna på en låg nivå. Detta gör vi genom att fortsätta hålla avstånd och att tvätta händerna ofta och noga, säger landshövding Maria Larsson.Länsstyrelsen har kvar sin krisorganisation trots det minskade smittoläget. Krisorganisationen arbetar med samhällsstörningar kopplade till covid-19.