Linje 14 får fler att studera vidare – upp 50 procent på Vivallaskolan

Sedan Linje 14 etablerade sig på Vivallaskolan och Västra Engelbrektskolan i Örebro har det blivit vanligare hos elever att fortsätta till högre studier. På Vivallaskolan har benägenheten att läsa vidare efter gymnasiet gått upp med över 50 procent.

Det visar en forskarrapport av Anna Ambrose och Biörn Ivemark.

Linje 14 startade 2003 med målet att få fler elever från studieovana hem att gå vidare till högre studier, och är ett samarbete mellan Örebro universitet och Örebro kommun. Satsningen har i dag vuxit och omfattar flera högstadieskolor i Örebro och i Örebro län.

Forskarnas resultat visar att Linje 14 under sina 17 år med stor sannolikhet påverkat elevers utbildningsutfall. Bland elever från studieovana hem har deltagandet i högre studier ökat, som mest med 52 procent på Vivallaskolan. Forskarna har jämfört utfallen med elever från studieovana hem på andra skolor i Örebro kommun där Linje 14 inte haft verksamhet.

Den största ökningen har skett inom tre grupper utan studievana i hemmet. En är elever som kommit till Sverige efter skolstart. En andra är kvinnor med utländsk bakgrund och en tredje män med svensk bakgrund.

—I vårt fältarbete har det framkommit att studiehjälpen kan vara särskilt gynnsam för vissa grupper, bland annat för det individuella stödet och de vidgade perspektiven den erbjuder, säger Biörn Ivemark.

källa: Örebro universitet

,