Tolv miljoner från Arvsfonden till lokala föreningar

Under förra året gav Arvsfonden tolv miljoner kronor i stöd till tio projekt i Örebro län som riktar sig till barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Det är en ökning med 1 miljon jämfört med 2018.

– Projekten är viktiga för att minska utanförskapet och öka delaktigheten i Örebro län och hela landet. De stärker demokratin i den oroliga tid som vi befinner oss i, säger Hans Andersson, enhetschef på Arvsfonden.

Arvsfonden har för femte året i rad sammanställt Projektbarometern, som rankar Sveriges län utifrån hur mycket projektanslag som betalades ut per invånare under förra året. Örebro läns totala projektanslag på 40 kronor per invånare räckte till tionde plats.

källa: Arvsfonden