Regionen ansöker om 160 miljoner i statligt bidrag

Hittills, till och med augusti i år, har Region Örebro län fått 65 miljoner kronor i statsbidrag och kommer under perioden att ansöka om 160 miljoner kronor ytterligare.

– Regionstyrelsen fattade i dag beslut om att ta vara på möjligheten att ansöka om ersättning för en del av de utgifter vi haft i samband med pandemin, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

,