Byggföretagaren: “Hög tid att satsa på utbildningar som leder till jobb”

“Som en konsekvens av coronakrisen står Örebro inför en tuff höst med växande arbetslöshet. Många kommer att varslas och förlora sina jobb. Som åtgärd måste kommunen nu satsa på korta utbildningar inom branscher, som likt bygg- och anläggningsbranschen, leder till jobb. Tre av fem av Byggföretagens medlemmar tackar nej till uppdrag på grund av kompetensbrist. Samtidigt erbjuds kommunerna statliga medel för att snabbt utbilda yrkesarbetare som murare, plattsättare och anläggare. Nu behöver Örebro Kommun agera!

För att snabbt kunna skola om arbetstagare har regeringen infört extra statsbidrag som till 100% ska finansiera alla kommunala platser inom regionalt yrkesvux – gymnasium för vuxna – under 2020. Därför är det nu hög tid att våra kommunpolitiker tar vara på denna möjlighet och satsar på vuxenutbildningar inom vår bransch som leder till jobb.

Låt Byggföretagen vara en del av lösningen!
Kommande stora samhällskritiska investeringar genererar många arbetstillfällen, men kompetensbristen begränsar byggföretagens möjlighet att utföra uppdragen. En ny undersökning visar att 79% av Byggföretagens medlemmar tycker att det är svårt att rekrytera och tre av fem medlemsföretag måste tacka nej till uppdrag på grund av kompetensbrist. Samtidigt saknas det utbildningar till våra efterfrågade yrken. Vi på bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen står redo att samarbeta med kommunen. Vi har jobben och kommunpolitikerna makten att tillsätta utbildningar som leder dit. Låt oss ta vara på denna chans och skapa möjligheter till jobb och en ljusare framtid för Örebro kommun”.  

Carin Hansdotter Bransch- och föreningsansvarig Byggföretagen Värmland och Örebro län  och Jan Malmberg, Ansvarig Kompentensförsörjning och Attraktion Byggföretagen region Mellan

Vi önskar att kommunen:

·       Tar vara på det statliga stödet som staten erbjuder under 2020 – att finansiera alla yrkesvuxutbildningar till 100%.

·       Låter arbetsmarknadens efterfrågan styra vilka yrkesutbildningar kommunen satsar på.

·       Samarbetar med oss som har direkt insyn i bygg- och anläggningsbranschen, där framtidsjobben finns.

,