De är Folkets jury på Open ART 2022

I Folkets jury har 5 Örebroanknytna personer valts ut utifrån var de bor, ålder, relation till konst och OpenArt samt vilket perspektiv de tar med in i urvalet. De har sedan fått rangordna ansökningar på egen hand samt diskutera fram det gemensamma och slutgiltiga urvalet tillsammans i en digital träff. Här är en kort presentation av medlemmarna i Folkets Jury:

Amona Holmström Axelsson 18 år, Studerande

Vilka frågor bör ställas till urvalet av konstverk till OPENART?

“Fyller konsten en viktig samhällsfunktion? Är verket lätt att förstå? Finns det något viktigt budskap med konstverket? Kan det tolkas på flera olika sätt? Dessa frågor anser jag vara viktiga, eftersom jag upplever ofta att konstverken på OpenArt är ganska svårförstådda och på så vis inte så lättillgängliga.”
 

Cobbe Salama 56 år, Förskollärare
Vad är viktigt för dig att tänka på i urvalet av konst?

“Vilken målgrupp konsten vänder sig till, och att konsten väcker en debatt om något ämne. Viktigt att få konst som väcker känslor hos människor. Det skapar utrymme för samtal, vilket jag tycker är spännande. Jag tycker också mycket om det lustfyllda, som bara gör mig glad när jag ser eller upplever ett verk. Nyskapande tilltalar mig. Allt ”utanför boxen” är attraktivt.”
 

Ros-Marie Andersson 65 år
Vad tar du med dig för perspektiv in i urvalsarbetet?

“Nutidsperspektiv. Provokativ utan att vara plump. Konstnärens tanke återspeglas. Magi.”
 

Sören Eriksson 35 år, Boendepedagog inom förvaltning för sociala insatser

Vad är din erfarenhet av OPENART?

“Jag älskar att röra mig på stan när OpenArt är. Det sätter Örebro på kartan och det är väldigt många människor som uppskattar det.”
 

Viktoria Johansson 49 år, Kommunikation och marknadschef

Vilken typ av konst vill du se i OPENART?

“Det är viktigt för mig att OpenArt speglar samtiden och framtiden. Att mångfald och olikheter i uttryck är tydligt för besökaren och att det är det som är drivande. Att det konstnärliga uttrycket får äga utan att vara kommersiellt eller helt processtyrd. Jag tycker även det är väldigt intressant vart verket placeras i miljön. Det är även viktigt för mig att det inte blir likriktat med ställningstaganden och politik utan även kan få vara subtila och vackra verk som kanske endast gör någon glad. Jag önskar se ett brett spektrum av verk som gör besökaren bättre.“

källa: Openart 2022/ arkivfoto

,