MP: Kommunen bör inrätta en budget för utsläpp

I dag lämnar Miljöpartiets kommunfullmäktigegrupp in en motion om att Örebro kommun bör upprätta en koldioxidbudget med start 2022. Budgeten ska hjälpa kommunen att hushålla med utsläppen.

En koldioxidbudget innebär att kommunen sätter tak för hur mycket koldioxid varje verksamhet får släppa ut inom ett år. Syftet med budgeten är att kommunen ska ta kontroll över sina utsläpp och skapa förutsättningar för lokalt klimatledarskap, menar Miljöpartiets kommunalråd Katarina Folkeson.

– Klimatkrisen är global, men utsläppen sker lokalt. Det är dags för Örebro kommun att ta klimathotet på allvar och ta det här helhetsgreppet om klimatarbetet för att få ner utsläppen.

– De globala klimatmålen blir lätt abstrakta. Med en budget för våra utsläpp görs de istället begripliga. Med en koldioxidbudget kommer örebroarna kunna se svart på vitt hur mycket, var och hur snabbt vi måste minska utsläppen i kommunen.

källa: Miljöpartiet Örebro kommun

,