Anna Ågerfalk (L) slutar som regionråd

Anna Ågerfalk (L) har beslutat sig för att lämna posten som regionråd i opposition vid årsskiftet efter att ha arbetat som kommunalråd och oppositionsråd sedan valet 2002.

– Jag har under sommaren funderat över om det är jag som ska driva Liberalernas arbete i regionen genom nästkommande valrörelse. Efter att ha varit ledande i Folkpartiet / Liberalerna i såväl kommun som landstings- och regionpolitik i snart 20 år har jag kommit fram till att det är dags för nya krafter att ta över.

– Regionpolitiken i Örebro län står inför stora utmaningar. Det handlar såväl om ekonomi som om hur vi ska kunna rekrytera, vidareutbilda och behålla rätt medarbetare. Corona-pandemin har visat hur viktigt det är att ha en stark välfärd som bas när samhället ställs inför oväntade kriser. Men den har också visat på hur viktigt det är med ett starkt och friskt näringsliv som kan skapa resurser till välfärden.

– Den som tar över efter mig kommer att få driva på för en mer socialliberal politik inför valet 2022 men framförallt åren därefter. Det är ett tufft arbete, regionpolitiken kommer allt mer att innebära att prioritera vården, och prioritera bort mycket av det andra vi idag gör även om det också kan vara viktigt. Det kommer också att innebära ett tufft arbete för att vända siffrorna för Liberalerna, i kommunerna, i länet och nationellt. Jag tror det behövs nya ögon, nya tankar och nya krafter för att klara av de uppgifterna.

– Nu får Liberalerna i Örebro län tid på sig att under hösten genomföra en interndemokratisk process för att hitta den bästa kandidaten för regionrådsposten. Jag hoppas att våra unga, dugliga liberaler känner sig manade att försöka.

– Mina år som regionråd har varit i rollen som opposition. Jag har haft en förhoppning av att kunna bryta socialdemokraternas hundraåriga maktposition i regionen. Men det arbetet får jag lämna efter mig till min efterträdare.

källa/ arkivbild: Liberalerna

,