Forskning stärker universitetets ställning på rankning

Tack vare stark forskning behåller Örebro universitet sin placering som ett av världens 400 högst rankade universitet i Times Higher Educations senaste rankning.

– Vårt mål är att med hög kvalitet öka forskningsvolymen, så det är glädjande att återigen få en bekräftelse på att vår forskning har ett högt internationellt genomslag, säger rektor Johan Schnürer.

THE, Times Higher Education, är en av världens mest ansedda rankningar av universitet och värderar fem kriterier på kvalitet: undervisning, forskning, citeringar, internationalisering och samverkan med näringslivet.

I kategorin citeringar når Örebro universitet sin högsta placering och avancerar till plats 127 från plats 136 förra året. Citeringar är ett tydligt mått på forskningskvalitet och THE 2021 visar att andra forskare i världen i hög utsträckning hänvisar till artiklar skrivna av Örebroforskare. I Sverige är det enbart Karolinska institutet och Göteborg universitet som i placerar sig högre inom kategorin citeringar.

– Det visar att forskningsresultaten vid Örebro universitet är betydelsefulla för andra forskare. Det är en styrka att vi allt mer bidrar till att öka vetenskapsbaserad kunskap, både i Sverige och globalt, säger Johan Schnürer.

,