Litteraturens lördag ställer in i år

Den stora bokdagen för länets författare och deras läsare – Litteraturens lördag – måste pausa i år. Återkommer 2021.

– Vi nödgas meddela att vi inte ser några möjligheter att genomföra arrangemanget i år, skriver arrangören, Samfundet Örebro Stads -och Länsbiblioteks vänner. Dagen är ju tänkt som en stor mötesdag mellan författare och läsare och med de restriktioner som gäller går det inte att åstadkomma.


Bokdagen lockade förra året över 2 000 besökare till en rad olika program med 60 författare från länet.Arrangören ser nu fram mot att göra nästa års bokdag till något alldeles extra. Plats blir då det nya Stadsbiblioteket i det likaså nya Kulturkvarteret i Örebro. 
 – Då vill vi göra en stor och bred satsning, där boken kan få en särskild lyster,  säger samfundets ordförande, Martin Dyfverman och pekar på att i Kulturkvarteret ryms stora publika lokaler och vid sidan av nya Stadsbiblioteket finns Konserthuset, Kulturskolan och Konsthallen.

arkivbild

,