MP: Bygg en ny simhall på Holmen – del i områdets förvandling

När Holmens industriområde i Örebro ska göras om till en ny stadsdel vill Miljöpartiet se att det byggs en simhall. Partiet menar att behovet av en simhall på norr är stort.

Örebro kommun är i planeringsstadiet av att omvandla Holmens industriområde till ett område med bostäder, företagsetableringar och grönområden. Det planeras även för nya förskolor, en ny grundskola och eventuellt även en gymnasieskola.

Nu föreslår Miljöpartiet att en ny simhall ska vara med i planeringen och så småningom byggas i den nya stadsdelen. Miljöpartiets kommunalråd Katarina Folkeson menar att satsningen är en jämlikhetsfråga.

– Vi har simhallar på öster, söder, väster och i city, men ingen på norr. Det gör att skolorna i norra delen av Örebro får sämre tillgång till simundervisning. Att bygga en simhall på norr är en viktig satsning för barn och unga som bor där, och skulle kunna utjämna skillnader i simkunnighet.

Katarina Folkeson säger att en simhall inte bara är en satsning för att öka simkunnigheten, utan skulle vara ett lyft för hela norra Örebro.

– Simning är ett populärt fritidsintresse för motionärer och funkar även bra som rehabilitering. En simhall är en bra mötesplats som knyter samman olika stadsdelar på norr. Det här är en satsning som gynnar alla.

,