Sex kulturaktörer får dela på 4,4 miljoner

Kulturnämnden i Region Örebro län har i dag beslutat att sex kulturaktörer i Örebro län får ta del av 4,4 miljoner kronor i tillfälligt stöd för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin.

– De ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin riskerar att skapa bestående skada för länets kulturliv, säger Eva-Lena Jansson, vice ordförande i kulturnämnden. Därför gör vi nu en extra satsning på flera av de större kulturaktörerna för att mildra pandemins konsekvenser. Vårt stöd ska bidra till fortsatt verksamhet och ett brett kulturutbud i hela länet.

Stödet på 4,4 miljoner kronor går till:

Örebro länsteater får 1 478 000 kronor

Länsmusiken i Örebro får 1 478 000 kronor

Opera på Skäret får 700 000 (varav 300 000 kronor redan har betalats ut i förskott)

Örebro läns museum 500 000 kronor

Stadra teater 226 000 kronor

The non existent center 40 000 kronor.

källa: Region Örebro län