MP: Låt staten ta över ansvaret för Hjälmarens vattennivå

Efter sommarens medierapportering om de låga vattennivåerna i Hjälmaren kräver nu Miljöpartiet i Örebro och Eskilstuna att staten tar över ansvaret från Hjälmarens Vattenförbund.

I dag sköter vattenförbundet regleringen av vattennivåerna i Hjälmaren, men efter att nivåerna flera år i rad har varit lägre än vattendomens angivna riktvärden har rösterna höjts om att flytta över ansvaret till staten. Nu stämmer Miljöpartiet in i kravet.

– Sveriges största sjöar sköts alla av staten via länsstyrelserna. Hjälmaren är en så pass stor sjö att den också bör skötas av staten, menar Katarina Folkeson som är kommunalråd i Örebro. Vatten är en livsnödvändig resurs, både för oss och för djurlivet. Det är inget vi kan ta lätt på, här krävs professionell kompetens.

Miljöpartiet vill också att en utredning tillsätts för att se vilka konsekvenser de låga vattennivåerna har haft för biologisk mångfald, turism och rekreation. Partiet är även öppna för att ärendet ska prövas i domstol.

– Med ett varmare klimat kan extrem torka bli en konsekvens, då måste vi vara rädda om våra vattenresurser, säger Marielle Lahti som är gruppledare i Eskilstuna. Det är allvarligt att regleringen av vattennivåerna har missköts i så många år. Hjälmaren ska vara en sjö som är rik på biologisk mångfald, lockar turister och är en fridsam plats för återhämtning.

källa: Miljöpartiet