3,4 miljarder till kulturen – “värderar landets kulturliv högt”

Regeringen presenterade i dag sina budgetsatsningar på kulturen. Satsningarna beskrevs som ”Den största kulturbudget i Sveriges historia” av biträdande finansminister Per Bolund samt kulturminister Amanda Lind i eftermiddags.
Sammantaget tillförs kultursektorn 3,4 miljarder i extra insatser. Den regionala kulturen tillfördes tidigare i år 150 miljoner kronor, och tillförs nu ytterligare 300 miljoner kronor för 2021. Därefter tillförs 150 miljoner kronor permanent.

Så här kommenterar företrädare för kulturnämnden i Region Örebro län satsningarna:

Torbjörn Ahlin (C), ordförande, kulturnämnden: 
– Det är glädjande att januaripartierna står upp för kulturen i statsbudgeten. Kulturen behövs mer än någonsin under och efter pandemin. Kulturen är en viktig hälsofaktor. Jag är särskilt glad över att stödet till den regionala kulturen stärks varaktigt. Vi har efterlyst detta i många år.

Eva-Lena Jansson (S), 1:e vice ordförande, kulturnämnden:
– Det är ett viktigt och välkommet besked från regeringen. Kulturverksamheter har haft ett mycket tufft år på grund av coronapandemin, så den budget som presenterades i dag kommer att göra stor skillnad. 
Monika Aune (MP), 2:e vice ordförande, kulturnämnden:
– Den här satsningen visar att regeringen värderar landets kulturliv högt. Personligen har jag aldrig varit orolig för att vi inte skulle få extra medel till länet. Särskilt glad är jag över satsningen på kultursamverkansmodellen där regionen själv har dragit ett stort lass med finansieringen under några år.
,