500-600 covid-testar sig varje dag – hittar klustersmitta

500-600 personer testar sig varje dag i Örebro län, för pågående smitta av covid-19. Det är en fördubbling sedan några veckor tillbaka. Den nya provtagningsstrategin gör bland annat att man nu hittar så kallad klusterorsakad smittspridning.
Örebro län har den senaste tiden haft en spridning av covid-smitta i mindre kluster. Detta är delvis ett resultat av den nya provtagningsstrategin, menar Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län.

– Majoriteten av de positiva fall som vi såg förra veckan hänger samman med smittspridning i vissa miljöer, så kallad klusterorsakad smittspridning. Den strategi vi nu arbetar utifrån, med utökad testning även vid milda symtom i kombination med smittspårning runt en person med smitta, gör att vi i ökad utsträckning sannolikt kommer hitta fler fall och identifiera liknande situationer där smittspridning förekommit, säger hon.

För att så långt som möjligt undvika en fortsatt smittspridning understryker Gunlög Rasmussen hur viktigt det är att vi håller i de smittbegränsande åtgärderna.

– Stanna hemma från jobbet när du är sjuk. Stanna också hemma från aktiviteter, fester och andra sociala sammanhang om du är sjuk. Testa dig vid symtom, håll avstånd och tvätta händerna. Det är de viktigaste åtgärderna mot smitta.

källa: Region Örebro län