Beslut om restauranghögskolan nästa sommar – “nya kreativa lösningar från branschen, region och kommun”

Planerna för framtiden gällande Hotell- och restauranghögskolan går vidare. – Universitetsstyrelsen har beslutat att bredda och fördjupa beslutsunderlaget och dra nytta av det stora engagemang som många har visat. Utvecklingsprojektet, som rektor initierat, är centralt, säger Lars Haikola, Örebro universitets styrelseordförande.

– Ett utvecklingsarbete är nödvändigt. Fokus är dialog, delaktighet och ansvar. Vi hoppas att alla som har möjlighet bidrar, fortsätter Lars Haikola.

Nu startar utvecklingsprojektet, som leds av Agneta Blom, docent i statskunskap.

– Jag ser fram emot nya kreativa lösningar från branschföreträdare, region och kommun. En viktig utgångspunkt är givetvis utvecklingsarbetet som redan pågår på institutionen, säger Agneta Blom.

Samtidigt går arbetet vidare med en risk- och konsekvensanalys och analyser av ekonomi och infrastruktur. Målet är att styrelsen kan fatta beslut på mötet i juni 2021.

källa: Örebro universitet

,