Länsstyrelsen ökar takten i handläggning av hyresstödet

Totalt har länsstyrelserna tagit emot 33 562 ansökningar om stöd för sänkt lokalhyra i branscher som påverkats av coronapandemin. Drygt tio procent av ansökningarna kommer från hyresvärdar som hyr ut lokaler till verksamhetsutövare i Dalarnas, Gävleborgs, Värmlands och Örebro län. Nu växlar Länsstyrelsen i Dalarnas län upp arbete med att handlägga ansökningarna.

“Coronapandemins snabba ekonomiska konsekvenser på samhället fick regeringen att fatta beslut om att avsätta fem miljarder kronor för att stödja företag i utsatta branscher. Till dessa branscher räknas bland annat hotell, restaurang och handel, men också verksamheter inom till exempel trafikskolor, bilverkstäder och kemtvätt.

Stödet gick att söka mellan 1 juli och 31 augusti. Redan första veckan kom cirka 1 450 ansökningar in till Länsstyrelsen i Dalarnas län, som handlägger ansökningar där fastigheten ligger i något av de fyra länen Dalarna, Gävleborg, Värmland eller Örebro”, skriver länsstyrelsen.

– Vi har fått in knappt tio procent av landets totala antal ärenden. 3 331 ansökningar har kommit in från de fyra län som vi handlägger. För att hantera alla ansökningar har vi drygt 15 handläggare som jobbar heltid med att handlägga stöden, säger Anna Carlsson, avdelningschef vid Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Fem miljarder kronor har avsatts till hyresstödet. Aktuella siffror visar att det sökta beloppet i hela landet uppgår till 1,55 miljarder kronor. Under hösten fortsätter ett intensivt arbete för att fatta beslut i ärendena.

– Vi är många som är angelägna om att sökande ska få sin ekonomiska ersättning så fort som möjligt och att vi ska vara effektiva i vår handläggning. Men det är också viktigt att besluten blir rättssäkra. I många av ansökningarna som kommit in behöver vi begära in kompletteringar, till exempel fullmakt eller kompletterande avtal till det ursprungliga hyreskontraktet. Det arbetet tar tyvärr extra tid. Därför har vi ökat upp bemanningen rejält efter sommaren och vi kommer att vara klara med alla beslut före nyår, avslutar Anna Carlsson.

Antal ansökningar om sänkt lokalhyra – källa länsstyrelsen:

Ansökningar som Länsstyrelsen i Dalarnas län handlägger: 3 331

Fördelning mellan länen:
Dalarnas län: 934
Gävleborgs län: 734
Värmlands län: 834
Örebro län: 829

,