Regionen återupptar tandvård för riskgrupper

Eftersom smittspridningen just nu bedöms som låg i Sverige återupptar Folktandvården Region Örebro län tandvård för riskgruppspatienter.
Det var under våren 2020 som Folktandvården tillsammans med smittskyddsenheten tog beslut om att inte kalla in riskgruppspatienter på grund av den ökade smittspridningen av covid-19 i Sverige.

Den tandvård som sköts upp var så kallad revisionstandvård till exempel vanliga undersökningar, tandhygienistbehandling och vissa kontroller.
Patienter vars tider har skjutits upp på grund av att dom tillhör en riskgrupp kommer att bli uppringda och erbjudna en tid under hösten. Dom patienter som bedöms ha störst tandvårdsbehov kommer att kontaktas först.
Patienter som behöver akuttandvård eller har andra besvär från munnen som inte kan vänta, uppmanas att kontakta sin klinik direkt.
– Om smittspridningen skulle öka igen, kommer Folktandvården att ta ett nytt beslut tillsammans med smittskyddsenheten gällande våra riskgruppspatienter, säger Ola Fernberg tandvårdsdirektör Folktandvården Region Örebro län.

källa: Region Örebro län