Här kan du bli av med ditt farliga avfall

“Har du farligt avfall, trasig småelektronik eller gamla mediciner som ligger hemma och skräpar? Lämna det till Farligt avfall-bilen! Vi kör runt till fler än 30 platser i Örebro kommun 21 september–1 oktober”, skriver Örebro kommun och fortsätter:

“Målarfärg, nagellack, batterier, bekämpningsmedel, trasiga mobiler med mera räknas som farligt avfall och gör stor skada på miljön och människors hälsa om det slängs på fel plats. Därför åker Farligt avfall-bilen runt i Örebro kommun två gånger per år, för att göra det lätt för folk att lämna in sitt farliga avfall”.

Produkter märkta med varningstexter som ”brandfarligt”, ”hälsovådligt” och ”förvaras oåtkomligt för barn” är oftast farligt avfall. Till exempel: lågenergilampor, elektroniska saker, lim, oljerester, lösningsmedel, penseltvätt och överblivna läkemedel.

Hela listan här:

https://www.orebro.se/farligtavfallbilen