Han föreslås bli ny ordförande i fullmäktige – hon kan ta över klubban på Örebro Teater

Den 14e september på Socialdemokraternas representantskap i Örebro kommun beslutades det om vilka som nomineras till kommunfullmäktiges ordförande samt vice ordförande, Västerportens ordförande och ordförande i Länsteatern.

Till kommunfullmäktiges ordförande nomineras Jan Zetterqvist. Jan är idag vice ordförande i kommunfullmäktige, beslut om ny ordförande fattas i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i september.

Till ny vice ordförande i kommunfullmäktige nomineras Eva Eriksson, idag ledamot i kommunfullmäktige samt hemvårdsnämnden. Beslut om ny vice ordförande fattas av kommunfullmäktige i september.

Som Västerportens ordförande nomineras tidigare riksdagsledamot Eva-Lena Jansson. Beslutet fattas av kommunfullmäktige i september.

Till ny ordförande i Länsteatern nomineras Margareta Borg. Nomineringen skickas vidare till Socialdemokraterna i Örebro läns valberedning och styrelse som i sin tur föreslår förslag på ny ordförande till Region Örebro län. Ordförande i Länsteatern beslutas av Regionfullmäktige i september.

källa: Socialdemokraterna Örebro

,