Många vill testa sig för covid – få är positiva

Antalet personer i Örebro län som vill testa sig för en pågående infektion av covid-19 ökar snabbt. Förra veckan utfördes drygt 4 400 så kallade PCR-tester i regionen.
– Det är det högsta antalet tester sedan pandemin startade. Antalet prover som beställdes via 1177.se, som är det vanligaste sättet att beställa ett prov, fördubblades mellan vecka 36 och 37, säger Gunlög Rasmussen.

Av de PCR-tester som tas fortsätter andelen positiva svar att ligga på cirka två procent. Det betyder att länet hade sammanlagt cirka 70 positiva fall av covid-19 under vecka 37. Trenden liknar den i övriga Sverige, med ett stort antal analyserade prover och en låg andel positiva svar.