1 700 namn för att värna om busstrafiken i Östernärke

På måndag den 21 september kommer en lista med 1 700 namnunderskrifter att överlämnas till Regionfullmäktiges ordförande Torgny Larsson, med anledning av de nu föreslagna ändringarna av kollektivtrafiken i Östernärke.

“Vi vill på detta sätt markera för regionens högsta ledning att vi starkt protesterar mot förslaget att helt och hållet ta bort ett antal busslinjer i vår del av länet. Förslaget skulle, om det går igenom, i princip göra det omöjligt för personer utan tillgång till bil att ens ta sig till centralorten Odensbacken. Än mindre till Örebro, oavsett om det gäller studier, vård, arbete eller vidare resor inom eller utom landet”, skriver de som står bakom uppropet. 

,