Samordnar för att ge kunder närproducerad mat – hjälpa lokala odlare

Efterfrågan på lokalproducerade frukter och grönsaker är stor hos dagens konsumenter. Viljan att stötta den lokala odlaren och de mindre producenterna är tydlig. Greenfood gör nu en storsatsning inom lokalproducerat och förenar koncernens fyra lokala experter till en rikstäckande leverantör: Trädgårdshallen. 
– Ambitionen är hög, vi ska hjälpa lokala odlare att få ut sina produkter på marknaden, erbjuda kunderna ett bredare kvalitetssortiment och etablera oss som Sveriges bästa lokala leverantör, säger Ted Stenshed, VD Greenfood Fresh Produce.

Greenfood är en av norra Europas största aktörer inom hälsosam mat och en ledande leverantör av frukt och grönt på den skandinaviska marknaden. I koncernen ingår bland annat frukt- och gröntgrossisterna Allfrukt i Stockholm AB, Trädgårdshallen Örebro, JH Frukt & Grönt i Malmö och Växjö partiaffär AB; fyra bolag specialiserade på lokalproducerat som arbetar nära odlarna i sina regioner.

För att bättre tillgodose efterfrågan på lokalproducerat slår nu Greenfood samman de fyra bolagen och bildar Trädgårdshallen, en gemensam storsatsning inom närodlat med kontor i Örebro, Stockholm, Malmö och Växjö. Det långsiktiga målet är att bredda Trädgårdshallens upptagningsområde ytterligare och öka tillgången av lokalproducerat runt hela Sverige.

– Vi älskar det lokala och tycker att hela Sverige ska njuta av goda lokala smaker. Tillsammans kan vi möta efterfrågan från kunderna på ett mer effektivt sätt, samtidigt som vi gör det lättare för odlarna att få ut sitt sortiment, säger Ted Stenshed, VD Greenfood Fresh Produce.

Nya Trädgårdshallen är den personliga leverantören som arbetar nära den lokala odlaren och nära sina kunder. Genom sitt stora nätverk av odlare kan företaget köpa närodlad frukt och grönt och erbjuda till kunder och konsumenter över hela landet. Det förstärker det lokala och ger odlarna tillgång till nya marknader. 

– Genom nya Trädgårdshallen kommer vi erbjuda våra kunder ett bredare närodlat sortiment, en hållbarare logistikkedja och samtidigt kunna bibehålla den lokala och personliga servicen som vi är kända för. Styrkan i Trädgårdshallen kommer leda till att våra butikskunder kan öka sin omsättning, säger Ted Stenshed, VD för Greenfood Fresh Produce.

arkivbild

,