Andelen positiva i covidtester varierar mellan olika grupper

Sammanlagt 30 000 personer i Örebro län har gjort ett antikroppstest som analyserats via Region Örebro län. Andelen positiva svar varierar mellan olika grupper och ligger på 5-14 procent.

”Störst värde har antikroppstesten när de används på gruppnivå, men det kan också vara värdefullt för personer som tillhör en riskgrupp att veta om de haft covid-19”, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare.
Antikroppstest som visar om en person har haft SARS-CoV-2, viruset som orsakar covid-19, har erbjudits i Örebro län sedan början av sommaren. Inledningsvis var det patienter som kom till vårdcentralen för att ta prover av annan anledning som erbjöds antikroppstestning. Av dessa, sammanlagt cirka 1 350 prover, var 7 procent positiva.

En annan grupp som provtagits är blodgivare. De har erbjudits antikroppsprovtagning från och med vecka 24. Sammanlagt har hittills cirka 2 750 prover tagits inom denna grupp. De positiva provsvaren ligger kring 5 procent med en relativt jämn könsfördelning.Samtliga personer som jobbar inom hälso- och sjukvården och omsorgen (ej barnomsorg) är ännu en grupp som erbjudits provtagning av antikroppar. Av cirka 15 700 analyserade prover i den här gruppen hade knappt 10 procent ett positivt resultat.

– Resultaten från provtagningen i dessa tre grupper där antikroppspositiviteten ligger mellan 5-10 procent ger en relativt god uppfattning om hur det ser ut i befolkningen i stort i vårt län, säger Gunlög Rasmussen.


En fjärde grupp som erbjudits antikroppstester är personer som kunnat beställa provtagning via 1177.se, samt de personer som sökt vård och där provtagning varit nödvändig. Sammanlagt rör det sig om fler än 10 000 prover till och med vecka 34. Av dessa var cirka 14 procent positiva.

– Att andelen med positivt testresultat generellt ligger högre för dem som beställt sitt prov via 1177.se jämfört med till exempel blodgivare tolkas som att det främst är personer som haft misstanke om sjukdom som beställt provtagning via 1177.se, säger Gunlög Rasmussen.
källa: Region Örebro län