Tog första spadtaget för ny förskola i Bettorp – klart januari 2022

I början av sommaren påbörjades rivningen av Bettorps förskola för att ge plats åt en ny förskola. Nu har arbetet med att bygga den nya förskolan startat och detta uppmärksammades under torsdagen med en invigning med ett första spadtag.

De tre personer som höll i spaden var Marlene Jörhag, kommunalråd och ordförande för Programnämnd barn och utbildning, Kimberly Ejnebring, projektledare från totalentreprenören SjötorpsHus, samt Jimmy Nordengren, styrelseordförande för Futurum.

Marlene Jörhag berättar att planerna för att bygga en ny förskola i Bettorp fanns redan 2015, då den gamla förskolans lokaler hade uppnått sin tekniska livslängd.

– Mycket har gjorts de senaste åren för att förbättra standarden i de lokaler där barn och elever vistas. Vi har också haft en hög utbyggnadstakt för att klara av de behov av barnomsorgsplatser som finns då vi blir allt fler barn och elever i kommunen, fortsätter Marlene.

Bettorps förskola beräknas stå klar under januari 2022 och kommer att ha kapacitet för 90 barn, fördelade på fem avdelningar. Under tiden som den nya förskolan byggs upp har barn och pedagoger tillfälligt evakuerats till bland annat Regnbågens och Lillåns förskola.

Förskolan byggs som en samverkansentreprenad i totalentreprenadform mellan Futurum och SjötorpsHus och kommer att byggas helt i trä enligt Futurums konceptförskolemodell Framtidens förskola 2.0 ; samma modell som bland annat förskolorna Fiskgjusen och Beckasinen i Ormesta är byggda efter. Förskolan kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver – en nivå som ligger långt över de krav som finns från svenska myndigheter för trovärdigt och miljösäkert byggande.

källa: Örebro kommun

,