Kvinnersta blir del av Karro – fel väg att gå, säger V

I dag fattades ett beslut på Gymnasienämnden om att successivt flytta Naturbruksprogrammet, från Kvinnerstagymnasiet till Karolinska skolan i centrala Örebro. Det kommer göras i olika steg och tidigare har de teoretiska ämnena flyttats över. Skolan, som är kommunens enda gymnasium med inriktning mot natur- och skogsbruk och djurhantering, har under flera år tappat elever och lokalerna är i väldigt dåligt skick.

Men istället för att satsa och att rusta upp lokalerna för att höja attraktiviteten, väljer man att successivt montera ner, anser Vänsterpartiet i Örebro kommun.

-Jag tycker att det är fel väg att gå och jag tror inte att fler kommer att välja de här utbildningarna, bara för att de ligger under Karolinska skolan. Många som väljer de här inriktningarna idag gör det för att det är någonting annat än vad skolorna inne i stan kan erbjuda, säger Pär Ljungvall, ledamot i Gymnasienämnden.

“Vi i Vänsterpartiet har helt andra ambitioner för Kvinnerstaområdet och där har gymnasieskolans utveckling en central roll. Partiet har under flera år drivit frågan om att etablera ett nytt klimat- och miljöjobbscenter i området. Syftet ska vara att etablera samarbeten mellan till exempel gymnasieskolan, kommunens vuxenutbildningar, universitetet, Grythyttan och näringslivet, för att stärka de gröna näringarna och på så sätt skapa både arbetstillfällen och ett mer hållbart samhälle”.

-Det här är framtidsyrken i ett framtidsområde och vi vill se att Kvinnerstaskolan utvecklas för att möta upp för dessa, inte avvecklas som idag. Vi ser att skolan kan vara drivande i en växande sektor av nya och gröna jobb. Görs det här på rätt sätt tror jag också att attraktiviteten till skolan skulle öka ordentlig, säger Cecilia Lönn Elgstrand, skolpolitisk talesperson.

,