Praktverk om Närkes fåglar – fler än 400 bilder

Äntligen är det unika bokverket Närkes Fågelvärld klart. Det blir boksläpp lördagen den 3 oktober i Wadköping med start klockan 13.00.
I boken Närkes Fågelvärld finns fakta om alla de 178 olika häckande arterna i landskapet. Varje art presenteras med en överskådlig grafik, dessutom finns det 433 unika och läckra bilder på fåglarna i sina häckmiljöer.

Det 400-sidiga bokverket innehåller också kapitel om ornitologins historia i Närke, om fältskådarens fader Erik Rosenberg och om förändringar i landskapet.

I det gedigna bokverket redovisas de omfattande inventeringar som fågelskådare i Närke har gjort under två perioder: åren 1974–84 och 2005–15. Hela 201 atlasrutor (5×5 kilometer) har undersökts och jämförts mellan perioderna.

källa: Närkes Ornitologiska Förening