Snart tillåtet att besöka anhöriga på USÖ

Det är fortsatt högt tryck på provtagningen i Örebro län. Förra veckan utfördes närmare 5 000 PCR-tester. Tack vare låg smittspridning och hög testkapacitet hävs nu besöksförbudet inom Region Örebro län.
Från och med den 1 oktober är det återigen tillåtet att besöka sina anhöriga på Karlskoga lasarett, Lindesbergs lasarett och Universitetssjukhuset Örebro.

När samhällsspridningen tog fart i regionen i våras infördes ett besöksförbud på samtliga vårdavdelningar på regionens tre sjukhus, men nu när situationen med spridningen av covid-19 ser annorlunda ut finns det möjlighet att öppna upp för besökare igen.

– Anledningen till att vi kan lätta på bestämmelserna är att vi nu har en lägre smittspridning i samhället och bättre möjligheter till testning och smittspårning. Men fortfarande gäller samma som i övriga samhället, den som vill besöka en närstående måste vara frisk, det vill säga inte ha symtom som vid covid-19, hålla avstånd till andra, följa basala hygienriktlinjer, sprita eller tvätta händer och så vidare. På avdelningar och mottagningar inom regionen är det fortfarande viktigt att begränsa antalet besökare och medföljande, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län.