Nya regler för regionens stöd till studieförbund – krav på verksamhet i halva länet

Nu uppdaterar Region Örebro län kraven på de studieförbund som önskar ta del av ekonomiskt stöd. Det fattade kulturnämnden beslut om vid dagens sammanträde.
De riktlinjer för Region Örebro läns stöd till studieförbund som under en tid varit föremål för revidering är nu fastställda. I den uppdaterade versionen finns viktiga förutsättningar bevarade, till exempel att ett stöd bara kan betalas ut om ett studieförbund vilar på en icke diskriminerande värdegrund och om allas rättigheter, jämställdhet och jämlikhet respekteras.Men i riktlinjerna återfinns även en del förändringar jämfört med tidigare, bland annat hur ofta träffar ska genomföras och på hur många platser i länet de ska äga rum.

– De studieförbund som vill ha bidrag från och med 2023 måste erbjuda regelbunden cirkelverksamhet i minst hälften av länets kommuner. På så sätt bidrar vi till att fler länsinvånare får glädje av studieförbundens goda arbete, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i Region Örebro läns kulturnämnd.