Många aktörer vill ha elmotorväg mellan Örebro och Hallsberg

Det är en god idé att anlägga en elväg mellan Hallsberg och Örebro. Det visar den rapport som samhällsbyggnadsnämnden inom Region Örebro län antog i dag, och som nu ska överlämnas till Trafikverket.
– I Örebro län finns både ett av landets bästa gods- och logistiklägen och en regional vilja om att utveckla hållbara och framtidssäkra transporter. Så jag skulle säga att det inte går att hitta en bättre plats för att anlägga en elväg än här, säger Nina Höijer (S), ordförande i Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd.

Förutom det geografiska läget, den befintliga infrastrukturen och viljan till miljövänliga lösningar är den regionala samsyn som råder i frågan om elvägens nödvändighet en viktig faktor i sammanhanget, menar Nina Höijer.

– Det finns en enighet mellan Region Örebro län, kommunerna, universitetet och näringslivet om att vi tillsammans bör satsa för att utveckla det smått unika logistik- och transportläge vi har i länet, säger Nina Höijer.
källa: Region Örebro län
,