Då öppnar ny lekplats i Tybble – skapat en Tarzandjungel

Som en del i Örebro kommuns arbete med att utveckla lekmiljöer på barns villkor, är det den 29 september klockan 15.00 dags för invigning av nya lek- och aktivitetsytor i Tybble. Tillsammans med skolelever och föreningar har Tybbleparken förvandlats till en Tarzandjungel – och mycket annat, skriver Örebro kommun.

Projektet har genomförts av Parkenheten vid Tekniska förvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen i Örebro kommun med bidrag från Boverket.

– Nya ängsytor, konst, en pumptrackbana för cykel, ytor för skateboard och kickbikes och så en Tarzandjungel. Det är bara några av alla nya delar för barn och unga i Tybbleparken och det ska bli så roligt med en invigning i parken, säger Mimmi Beckman, planerare, Parkenheten.

En stor grusplan har också byggts om till gräsplan för fotboll och vid foten av Tybblekullarna har en ny lekplats byggts.

källa: Örebro kommun