Så vill majoriteten skapa fler jobb för boende i Vivalla – “satsa ytterligare 3,5 miljoner”

Den politiska ledningen i Örebro kommun satsar på Mötesplats väst i Vivalla. Vägen in till arbete för ungdomar och unga vuxna ska breddas och kommunen ska öka sin förmåga att fånga upp människor i behov av stöd.

-Den här satsningen är till för att människor som annars skulle ha stå långt från arbetsmarknaden ska få möjlighet till nya vägar till utbildning och jobb. Verksamheten med bland annat Trainstation har gett goda resultat och nu kan mötesplatsen utvecklas tack vare att vi tillföra ytterligare 3,5 miljoner kronor, säger Kenneth Handberg (S) kommunstyrelsens ordförande.

I den kommande budgeten för Örebro kommun väljer kommunledningen bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna att satsa ytterligare 3,5 miljoner kronor på att utveckla en mötesplats i Vivalla.

Mötesplats väst blir en satsning på en modern mångkulturell mötesplats, för allas möjlighet till lärande och bildning genom hela livet.

-Insatsen möjliggör en ökning av event och nätverksskapande aktiviteter för ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden. Mötesplats väst ska bidra till utveckling, ökad egenmakt, högre måluppfyllelse och så fler ser möjligheter till ett första jobb, Jimmy Nordengren (C) tillträdande kommunalråd.

Med den demografiska utmaningen med en allt större andel yngre och äldre i Örebro kommun är det viktigt att se till att människor får möjlighet att arbeta så att kommunens kärnuppdrag kan fortsatt finansieras.

Tanken är att de extra medel som tillförs ska användas för att utveckla de verksamheter som nu finns och skapa vägar för att fler människor ska få möjlighet att utbilda och försörja sig. Vägen in till arbete ska breddas och kommunen ska öka sin förmåga att fånga upp människor i behov av stöd.-

-En viktig åtgärd för Mötesplats väst är samarbete med skolan om undervisning och elevers lärande för högre måluppfyllelse. En viktigt del är också att skapa arbetssätt som kompenserar för människors olika förutsättningar, säger Marlene Jörhag (KD), kommunalråd.

källa: Örebro kommun

,