Forskare knyts till Örebro Teater – “utvecklas som mötesplats och diskussionsarena”

Den 1 oktober får Örebro Teater professor Sangeeta Bagga-Gupta som affilierad forskare till teaterns verksamhet. Sangeeta Bagga-Gupta är professor vid Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. Syftet med affilieringen är att kontinuerligt kunna belysa och beskriva olika aspekter av teaterns komplexa verksamhet i termer av akademisk kunskap.

Professor Bagga-Gupta har ett tvärvetenskapligt forskningsperspektiv, särskilt riktat mot kommunikation, kultur och mångfald. Hon har och har haft ett starkt engagemang i olika projekt på Örebro Teater genom projektet DoT som startades 2012. Hon har tillsammans med Petra Weckström, vd, även startat tankesmedjan DoIT (Delaktighets- och Inkluderings-Tankesmedjan) 2016. DoIT har sedan 2019 fått en tydlig internationell karaktär.

– Det är viktigt för en länsteater att ha nätverk som leder till utbyten mellan olika samhällssektorer. Vi har samarbetat under flera år och vill nu formalisera den unika samverkan vi byggt upp. Sangeetas förankring i såväl nationella som internationella tvärvetenskapliga och tvärsektoriella nätverk är betydelsefulla och jag ser att Örebro Teater med detta kan utvecklas som mötesplats och diskussionsarena för än fler, menar Petra Weckström, vd Örebro Teater.