Ökningen av covid-fall har stannat av

Sedan i slutet av augusti och fram till förra veckan ökade antalet personer som är smittade i covid-19 i Örebro län. Men under förra veckan, vecka 39, stannade ökningen av antalet fall av.
– Vi har från vecka 36 och framåt sett ett ökat antal positiva fall jämfört med veckorna innan. Region Örebro är ett av de län i Sverige som hade en statistiskt säkerställd ökning vecka 38 jämfört med medelvärdet för veckorna 35-37. Vecka 38 var också den vecka vi tog flest prover under hela pandemin. Av de 4 936 prover som togs den veckan var 88 positiva, det vill säga 1,8 procent, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län.

Trenden har dock inte hållit i sig under den senaste veckan, vecka 39. Antalet personer som är smittade av covid-19 fortsatte inte att öka och av totalt 4 455 prover var 60 positiva, det vill säga 1,3 procent.

– Utifrån de fall som vi har nu är det fortfarande tydligt att vi kan se variationer mellan veckorna beroende på hur stora de lokala utbrotten är. Däremot ser vi ingen tydlig skillnad i andel positiva fall mellan olika åldersgrupper, säger Gunlög Rasmussen.