På lördag invigs ny lärosal på universitetet – “en stor flexibel lärmiljö på plats”

Den 2 oktober invigs P2 på Örebro universitet – en sal med toppmodern flexibel lärmiljö som snabbt kan anpassas efter undervisningens pedagogiska behov. Salen rymmer närmare 100 personer och kan enkelt göras om från grupparbetsplatser till klassisk sittning för föreläsningar.

– Det är spännande att äntligen ha en stor flexibel lärmiljö på plats. Med den kan universitetet testa undervisning i större grupper där lokalens möblering kan stötta och stärka pedagogiken och lärandet, säger Anna-Eva Olsson som arbetar som koordinator för lärandemiljöer på Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet.

Genom salens olika digitala verktyg och lösningar finns möjlighet att experimentera med och utveckla undervisningen. Universitetet kommer också, genom att utvärdera användningen av P2, kunna dra viktiga lärdomar inför framtida ombyggnationer och lokalutvecklingen.

– Vi ska ha lokaler som är anpassade för den undervisning vi vill bedriva och inte tvärtom. Jag ser P2 och utvecklingen av fler flexibla lärmiljöer runt om på våra campus som en del i ett arbete med att skapa förutsättningar för lärandet, säger Anna-Eva Olsson.