Almi får 7,2 miljoner för jämställt företagande – och stötta under pandemin

Almi Företagspartner Mälardalen AB får 7 220 840 kronor av Region Örebro län för verksamhetsåret 2021. Det föreslår nämnden för regional tillväxt i dag där man också ger Almi en ny ägaranvisning för nästa år. Almi ska under det kommande året särskilt beakta Coronapandemins förändrade behov hos företagen och ett jämställt företagande.
Almis uppdrag är att stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt. Bolagets verksamhet ska riktas mot företag som inte får sitt behov av finansiering eller rådgivning tillgodosett av marknadens privata aktörer.

– Det är viktigt att Almi nu särskilt beaktar de behov som Coronapandemin har skapat, säger Irén Lejegren (S), ordförande i nämnden för regional tillväxt. Pandemin har också skapat nya möjligheter i flera branscher. Digitaliseringen har blivit en utvecklingskraft att räkna med som kan skapa tillväxt. Här vill vi att Almi särskilt ska uppmärksamma de nya behov som finns.

Förutom att ta särskild hänsyn till pandemins effekter hos företagen föreslås också Almi få ett tydligare uppdrag om vikten av ett jämställt företagande. Dessutom är det en nyhet i ägaranvisningen att Almi ska vidta de åtgärder som krävs för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.Varje år skrivs ägaranvisningar där ägarna tydliggör sina gemensamma intentioner omkring inriktningen av, och mål för, bolagets verksamhet. Almi Företagspartner Mälardalen AB ägs till 24,5 procent av Region Örebro län. Bidraget för 2021 är desamma som för år 2020. Ärendet om ägaranvisning och stöd för 2021 ska slutligt tas av regionfullmäktige.

källa: Region Örebro län