4 000 sensorer håller koll i lokalerna på campus – bra för miljön

Universitetsområdet i Örebro har utrustats med över 4 000 sensorer som bland annat mäter ljus, temperatur, luftfuktighet och rörelse. Syftet med sensorerna är att använda lokalerna på ett mer hållbart och effektivt sätt samtidigt som inomhusmiljö och energianvändning förbättras. Akademiska Hus och Örebro universitet tar därmed ytterligare ett steg för att förverkliga den gemensamma målbilden: att göra universitetet till landets mest digitaliserade och hållbara lärosäte.

– Genom sensorerna kommer vi att få en ökad kunskap om hur våra lokaler används och varför de används som de gör. De kommer även att tydliggöra hur exempelvis coronapandemin påverkar våra lokalbehov och ge oss vägledning i den fortsatta campusutvecklingen. Vi ser allt tydligare att hållbarhetsfrågan handlar om att använda de resurser vi redan har på ett mer effektivt sätt, säger Peter Karlsson, innovationsledare på Akademiska Hus.

Att Campus Örebro nu utrustas med sensorer är nästa steg i att förverkliga samverkansprojektet Örebro Campus Lab. Sensorerna kommer att aktiveras successivt med start under oktober och är placerade i föreläsningssalar, hörsalar och kontorsrum. Sensorerna kommer att mäta rörelse, ljus, temperatur och luftkvalitet.

,