Nu får gravida och nyblivna mammor tycka till om vården

Kvinnors röster behövs i utvecklingen av vården. Under drygt två års tid kommer cirka 7 300 gravida och nyblivna mammor i Region Örebro län ha möjlighet att dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter av vården och sin egen hälsa. Svaren hjälper till att utveckla vården.

– Graviditetsenkäten ger en stor möjlighet för gravida och de som nyss fött barn, att tycka till om sin hälsa och sina upplevelser av vården. Deras synpunkter är värdefulla för utvecklingen av vården, säger Yvonne Skogsdal, samordningsbarnmorska på mödrahälsovården i Region Örebro län.