Forskning på universitetet i topp – kopplat till hållbarhetsmålen

Örebro universitet är nummer två i Sverige sett till forskning relaterad till FN:s globala hållbarhetsmål. De mål där universitetet särskilt utmärker sig är hälsa, jämställdhet, utbildning och fredliga samhällen.
Det visar en ny rapport från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT.

Vid Örebro universitet är 59 procent av de vetenskapliga publikationerna de senaste fem åren kopplade till de globala hållbarhetsmålen. Majoriteten av universitetets publikationer är relaterade till målet som handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla.

– De globala hållbarhetsmålen är något som vi på Örebro universitet arbetar mycket aktivt med. Det är därför glädjande att detta så tydligt återspeglas i den forskning vi producerar samt att vi håller en framträdande position bland de svenska universiteten, säger Johan Schnürer, rektor för Örebro universitet.

Andra mål, med tydlig koppling till universitetets forskning, berör tillgång till utbildning av god kvalitet för alla, jämställdhet samt främjandet av fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen.

– Detta är områden där de globala hållbarhetsmålen inte bara har en stark koppling till vår forskning utan även till hela vår verksamhet. Som rektor anser jag att det är helt nödvändigt att vi arbetar med att främja hållbarhet i alla dess dimensioner, liksom utbildning med hög kvalitet. Detta är något som genomsyrar vår verksamhet och även återspeglas i våra strategiska fokusområden ”Framtidens lärarutbildning”, ”Successful ageing” och ”Mat och hälsa”.

källa: Örebro universitet

,