På måndag börjar bygget av en ny Teaterplan – “en grönskande och livfull mötesplats”

Örebro kommun skapar ett tryggare och mer tillgängligt område i city genom att bygga om Teaterplan till en grönskande och livfull mötesplats för alla.

– För att öka tryggheten i område bygger vi om Teaterplan till en inbjudande och tillgänglig mötesplats där människor vill vistas. Vi utvecklar det uppskattade gångstråket längs ån med mer trygghetsskapande belysning och bekväma möbler. Vi skapar flera miniparker som bjuder in till spännande lekmöjligheter. Just lekmiljö för barn är något som idag saknas i centrala Örebro, säger Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad.

– Målet är att Teaterplan både ska uppmuntra till aktivitet och erbjuda lugn mitt i centrum. Det ska vara en härlig mötesplats som besökare vill återkomma till om och om igen, säger Tina Andersson, landskapsarkitekt på Stadsbyggnad. Vi kommer också att få uppleva effektbelysning som gör platsen lockande och upplevelserik även när det är mörkt.

Den 5 oktober börjar arbetet med att göra om Teaterplan till en grönskande och livfull mötesplats.

 – Vi på Örebro teater ser fram emot att teaterplan blir en mer levande och spännande mötesplats. Att vårt teaterhus får en inramning som inbjuder till spontana besök och att teaterplan blir en livligare del av stadsbilden. Det går helt i linje med vår ambition att vara en lustfylld, tillgänglig och händelserik teater, säger Rikard Lekander, konstnärlig ledare Örebro teater.

Kommunen har haft dialog med verksamheter och fastighetsägare i närområdet samt City Örebro, som lämnat synpunkter på hur de önskar att Teaterplan utvecklas. Ombyggnationen av Teaterplan beräknas bli klar våren 2021.

källa: Örebro kommun

,