Svag minskning av nystartade företag i länet

Trots pandemin väljer allt fler i landet att starta eget. Hittills under 2020 har det registrerats nästan 53 000 nya företag i Sverige, en ökning med nio procent jämfört med 2019. Mellan juli och september i år startades dock en procent färre nya företag i Örebro län jämfört med samma kvartal förra året, visar ny statistik från Bolagsverket som Visma har sammanställt.

– Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag, så Sverige behöver hela tiden fyllas på med nya företag för att klara sysselsättning och välfärd. Att fler väljer att starta eget är viktigt för att motverka den höga arbetslöshet som coronakrisen har fört med sig, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Mellan juli och september i år registrerades 329 nya företag i Örebro län. Det motsvarar en minskning med en procent jämfört med tredje kvartalet i fjol, då 333 nya företag startades.

källa: Bolagsverket/ Visma