Tekniska förvaltningen lämnar Aspholmen – flyttar till Berglunda

Tekniska förvaltningens verksamheter på Aspholmen ska flytta till nya lokaler. Den 1 oktober beslutade Örebroportens styrelse att köpa fastigheten Tankbilen 2 på Berglundavägen 24. I november kommer beslut tas i programnämnd Samhällsbyggnad om att hyra lokalerna i Berglunda till Tekniska förvaltningen.

De nuvarande lokalerna på Aspholmen har svårt att uppfylla krav på arbetsmiljö och funktionalitet. Aspholmen är även ett område där det finns långsiktiga planer på att skapa en stadsmiljö då Örebro som stad växer.

Tidigare i år presenterades ett förslag som innebar att Tekniska förvaltningen skulle flytta till nybyggda lokaler på Glanshammarsvägen på norr, som Örebroporten skulle bygga och förvalta. Sedan dess har även en möjlighet för lokaler i Berglunda dykt upp och efter en analys av lokalerna utifrån förvaltningens behov, är slutsatsen att lokalerna på fastigheten i Berglunda mycket väl uppfyller behoven med endast mindre kompletteringar och anpassningar. Den 1 oktober beslutade Örebroportens styrelse att köpa fastigheten i Berglunda och programnämnd Samhällsbyggnad kommer i november att besluta om lokalerna ska hyras till Tekniska förvaltningen:

– Vi går nu vidare med en ny plats för Tekniska förvaltningens nya lokaler. En möjlighet för nya lokaler för Tekniska förvaltningen har uppstått där både läget är bättre samt med lägre kostnader, säger Ullis Sandberg (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

– Det här är en efterlängtad och nödvändig investering för att säkra att Tekniska förvaltningen även i fortsättningen kan utföra vårt uppdrag för ett Örebro som växer. De nya lokalerna blir mer ändamålsenliga och med en mycket bättre arbetsmiljö, säger Mimmi Hodzic, förvaltningschef, Tekniska förvaltningen.

I lokalerna på Aspholmen driftas och servas idag kommunens alla fordon, bland annat för hemtjänst, snöröjning och avfallshämtning. Här finns också lokaler för viss administration och posthantering samt ett stort lager för allt som krävs för stadens infrastruktur. Lokalerna, som till stor del byggdes på 1960-talet, är slitna och inte dimensionerade för dagens behov och krav. Även verksamheterna som idag finns på Norrbackavägen och Brunnerska huset kommer att flytta till de nya lokalerna.

källa: Örebro kommun