MP vill lägga ansvaret för Hjälmarens nivå på staten

Miljöpartiet lämnar in en riksdagsmotion om att undersöka möjligheten för staten att ta över ansvaret för Hjälmarens reglering. Samtidigt föreslår partiet lokalt i Örebro en miljonsatsning för att få bukt med problemen.

I tisdags var sista dagen att lämna in motioner till Sveriges riksdag. Bland motionerna finns en från Miljöpartiet om att se över ansvarsfrågan i regleringen av Hjälmarens vattennivåer. Camilla Hansén (MP) är en av motionärerna.

– Vatten är vårt viktigaste livsmedel, en allmän resurs som vi alla behöver för att överleva. Därför är det angeläget att väcka frågan om staten, som ska se till allmänna intressen och arbeta för ett hållbart miljöarbete, är bäst lämpad att ansvara för att regleringen av sjön sköts på bästa sätt.

I Miljöpartiets skuggbudget till kommunfullmäktige i Örebro för 2021 föreslår partiet dessutom en stor satsning på att få bukt med problemen i Hjälmaren. Satsningarna innebär att rensa sjöbotten på läkemedelsrester och giftigt slam och stärka uppströmsarbetet för att få till fler badplatser redan till nästa sommar. Dessutom öronmärker Miljöpartiet 20 miljoner kronor till att ersätta Hyndevadsdammen.

– Dammen har varit eftersatt länge och det läcker stora mängder vatten även när luckorna är helt stängda. Det är verkligen dags att ersätta hela dammen istället för att göra tillfälliga lösningar som inte håller i längden, säger Katarina Folkeson (MP) som är kommunalråd i Örebro.

Även Miljöpartiet i Eskilstuna och Arboga avsätter pengar för att byta ut Hyndevadsdammen. Riksdagsmotionen finns att läsa i sin helhet här. Camilla Hansén och Katarina Folkeson finns tillgängliga för kommentarer under dagen.

källa: Miljöpartiet Örebro

,