Örebro är bästa cykelstaden – “cykelbanornas längd ökat med nästan 75 procent”

Örebros cyklister placerar kommunen på första plats bland Sveriges stora kommuner i Cykelfrämjandets nöjdhetsundersökning Cyklistvelometern. Cyklisterna i Örebro ger kommunen en totalpoäng på 3,42 på en femgradig skala.

– Det är glädjande att örebroarna uppskattar den satsning på fler cykelvägar som denna kommunledning har gjort sedan den tillträdde 2011. Sedan dess har cykelbanornas längd ökat med nästan 75 procent. Dessa investeringar är en förklaring till att det nu är fler som cyklar i Örebro, säger Ullis Sandberg (S) kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Fler cyklar under coronapandemin

Att allt fler cyklar är en nationell trend som ser ut att ha förstärkts av coronapandemin på många håll i landet. Av de nästan 18 000 cyklister som svarat på enkäten till Cykelfrämjandets Cyklistvelometer uppger 18 procent att de cyklat mer den senaste tiden på grund av pandemin.

Bäst i landet på trygg cykling

Landets cyklister har svarat på 28 frågor om hur det är att cykla i den kommun som de cyklar mest i. Av dessa 28 frågor får Örebro det högsta medelvärdet av alla kommuner på fyra frågor. Det handlar om att det är tryggt att cykla i kommunen, att det är bra belysning, att det är tydligt och säkert när man cyklar förbi byggarbetsplatser och att cyklingen har tillräckligt hög prioritet när infrastrukturen planeras.

– Örebro kommun har jobbat systematiskt med cykelfrågor under lång tid. Vi har sedan länge en väl utbyggd infrastruktur, huvudcykelstråk, cykelvägvisning, en cykelkarta och vi sopsaltar cykelvägarna på för att det ska gå att cykla året runt, säger Andreas Ahlstam, enhetschef på stadsmiljö och trafik för Örebro kommun.

Nu planerar Örebro kommun för att bygga ut huvudcykelstråken, cykelparkeringarna och att införa trafiksignaloptimering.

källa: Örebro kommun