Företag i samarbete för att bli bättre på 3D-printing

Alfred Nobel Science Park blir partner i ett nordiskt pilotprojekt för att stärka konkurrenskraften hos svenska tillverkningsföretag. Syftet är att på sikt förbättra deras erfarenhet och användning av 3D-printing.

Det är tillsammans med Dansk AM Hub som Alfred Nobel Science Park nu startar samarbetet. De två partnerna vill stärka det nordiska ekosystemet inom 3D-printing med målet att de nordiska länderna tillsammans ska ta en ledande position inom ny digital produktionsteknologi, och mer hållbara produktioner.

– Vi har många företag, både stora och små, som kan dra nytta av att utbyta erfarenheter. Vi gör det redan i Sverige, så varför inte lära av några av de bästa produktionsföretagen i våra grannländer? I Norden är vi bra på att samarbeta, säger Mikael Melitshenko, affärs- och projektutvecklare vid Alfred Nobel Science Park.

Tyskland är ett av de ledande länderna när det gäller användning av 3D-printing. Denna utveckling drivs bland annat av stora industrier inom bil och flyg. När de stora aktörerna investerar i nya produktionsformer tvingar det de små och medelstora företagen, som ofta är underleverantörer, att hålla jämna steg. Pilotprojektets syfte är att i förlängningen föra samman de nordiska företagen med ideella organisationer, universitet och offentliga aktörer i ett nordiskt ekosystem.

Sverige, Danmark och Norge har många skickliga och stora produktionsföretag som utvecklar och producerar 3D-printade produkter. Men det är ett nytt område som ofta kräver stora investeringar innan man kan börja producera och faktiskt spara tid, pengar och resurser.

– Om alla måste gå genom samma procedur och övervinna samma hinder, tar det lång tid, och de stora spelarna kommer att ta över, säger Mikael Melitshenko.

Projektets aktörer hoppas företagen kan spara dyrbar arbets- och utvecklingstid genom att lära av varandra. Två företag som kommer att bli involverade är Danfoss och SAAB.

– På Danfoss har vi redan sparat många hundra tusen euro på att använda 3D-printing. Det är ett område vi satsar på och utvecklingen går starkt framåt, så vi är angelägna om att utbyta erfarenheter med våra nordiska grannföretag, både när det gäller teknik och kompetens, säger Steffen Schmidt, Segment Head & Platform Architect – Additive Manufacturing, Danfoss.

Även SAAB AB utvecklar 3D-printade produkter via den interna gruppen SAAB AM Group. ”Det är av stor vikt att 3D-printingtekniken sprids till fler företag. Ett tydligare samarbete mellan de Nordiska länderna, där vi har en möjlighet att sprida kunskap till fler företag, kan snabba på tillämpningen av AM – att kompetensen ökar gynnar även vår verksamhet. Därför stöttar vi gärna den här kategorin av satsningar som Dansk AM Hub och Alfred Nobel Science Park genomför.”, säger Göran Backlund, CTO Saab Dynamics AB, Chair of Saab AM Group.

Det är med stöd från EU via Interreg ÖKS som Dansk AM Hub tillsammans med Alfred Nobel Science Park i första hand kommer att undersöka de nordiska ländernas användning av 3D-printing för att se vilka hinder som finns och var man behöver göra större ansträngningar. Alfred Nobel Science Parks deltagande möjliggörs av projektet ACES som finansieras av Tillväxtverket och Region Örebro län.