Örebro skärper kampen mot covid – högst andel smittade

Örebro kommuns centrala stab intensifierar sitt arbete med att förhindra smittspridningen av covidviruset. Detta med anledning av rådande läge, där antalet nya fall av covidsmittade markant ökar i kommunen. Örebro är den kommun i länet som har högst antal smittade per 1 000 invånare, skriver kommunen i en information.

-Det här är en varningssignal som vi i Örebro kommun tar på största allvar, säger Helena Gullberg stabschef i Örebro kommun.

Den centrala staben har bland annat ökat återkopplingen till de kommunala verksamheterna och utökat resurserna i staben.

– Det ligger ett stort ansvar på chefer i kommunen att leda sina verksamheter på ett smittsäkert sätt, vi måste göra allt vi kan för att bidra till minskad smittspridning. Vi har en viktig roll att se till att riktlinjer och rekommendationer följs och att själva föregå med gott exempel. Och vi förutsätter att vi har alla örebroare med oss i utmaningen i att hålla i och hålla ut, säger Helena Gullberg, stabschef i Örebro kommun.

– Sverige riskerar att följa i flera europeiska länders fotspår om inte var och en tar sitt ansvar för att minimera smittspridningen. Nu är det viktiga att vi är solidariska med varandra och samhällets svagaste. Men även med medarbetarna inom omsorgen och sjukvården, säger kommunstyrelsens ordförande Kenneth Handberg (S).

Örebro kommun har ett nära samarbete med Region Örebro Län, Länsstyrelsen och övriga samhällsaktörer i arbetet med att hålla smittspridningen nere.