Var fjärde kvinna i Örebro gick inte på koll för livmoderhalscancer

Omkring 14 000 kvinnor kallades till gynekologisk cellprovtagning i Region Örebro län 2018, men efter ett års tid hade fortfarande 3 300 kvinnor inte hörsammat sin kallelse. Det visar en ny granskning som Cancerfonden har gjort på deltagandet i livmoderhalscancerscreening i Sverige.

Livmoderhalscancer är den tredje vanligaste cancerformen hos kvinnor yngre än 50 år och orsakas nästan uteslutande av ett virus, humant papillomvirus (HPV). 150 kvinnor i Sverige dör årligen av sjukdomen. Tidig upptäckt är avgörande. 

— Det handlar om att rädda liv! Regionen måste öka sina ansträngningar för att få kvinnor att komma på sin screening. Det kan till exempel handla om att enkelt kunna omboka förbokade tider, sms-påminnelser och att kontakta personer via telefon om de uteblivit under lång tid. Men varje region behöver prioritera riktade insatser utifrån de lokala behoven, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden. 

Var fjärde kvinna som kallats till gynekologisk cellprovtagning i Region Örebro län gick inte på sin screening inom ett år. Följer man upp under en längre period så har var sjätte kvinna inte tagit ett cellprov inom rekommenderat intervall. 

Livmoderhalscancer är en diagnos som faktiskt går att utrota, eftersom det finns ett effektivt vaccin mot HPV. Även om man är vaccinerad så ska man gå på den gynekologiska cellprovtagningen, eftersom vaccinet inte skyddar mot alla HPV-stammar. Vaccin och cellprovtagning kompletterar varandra. Ju tidigare cellförändringar upptäcks desto bättre. Det blir ett mindre ingrepp och mindre risk för komplikationer. 

Genom gemensamma insatser kan livmoderhalscancer utrotas. Cancerfonden uppmanar därför Sveriges regering att utlysa ett nationellt mål att utrota livmoderhalscancer och dedikera resurser för att ge fler tillgång till vaccin. Samtidigt behöver Sveriges regioner aktivt arbeta för ett högt deltagande i vaccinations- och screeningprogram. 

— Det är ett oerhört lidande att drabbas av livmoderhalscancer, och värt varje ansträngning för att förhindra, avslutar Ulrika Årehed Kågström.