Leta fynd i Hassleskattens spår – sök med metalldetektor i helgen

I helgen, den 16-18 oktober bjuder länsmuseet in allmänheten att besöka en pågående arkeologisk forskningsundersökning i Hassle utanför Glanshammar. Under utgrävningen medverkar medlemmar ur föreningen Sveriges metallsökare. 

I Hassleområdet påträffades för många år sedan den rikskända Hassleskatten som är ett depåfynd från bronsåldern. Här finns även lämningar efter gravar, ristningar och boplatser från förhistorisk tid. Besökarna kommer att träffa museets arkeologer som berättar om den pågående undersökningen och visar fynd från metallsökningen. De kommer även att visa fyndplatsen för skatten, boplatslämningar och gravar på området.

Under senare år har intresset för metallsökning och bruket av metalldetektor ökat stort inom både ideella grupper och den arkeologiska verksamheten. Länsmuseet har sedan 2017 tillsammans med Länsstyrelsen, Sveriges Metallsökarförening och Riksantikvarieämbetetet arbetat med ett projekt som syftar till att väcka samtal om användningen av metalldetektor inom arkeologin och samverkan mellan ideella, kulturmiljövården och forskarsamhället. Likaså belysa metoder för dokumentation och bevarande av metallfynd och uppmärksamma fynden som källmaterial för forskning och kunskapsuppbyggnad.

källa/ foto: Örebro läns museum/ Bertil Waldén

Visningar: 

Fredag 16 oktober Kl. 15:00. 

Lördag – Söndag 17-18 oktober Kl. 11:00 . Kl 13:00 kl 15:00