Nu kan det bli ljust i elljusspåren fram till 23.00

Förslag till förlängda öppettider i motionsspåren läggs fram till fritidsnämnden tisdag 13 oktober. Om förslaget går igenom träder beslutet i kraft med omedelbar verkan.  

Fritidsnämnden ansvarar för 10 elbelysta motions- och skidspår i Örebro kommun. Det har under senare tid kommit in flera önskemål från örebroare att belysningen i motionsspåren borde vara tända längre än vad som görs idag. – Det är viktigt att lyssna på våra medborgare och deras önskemål. Därefter behöver vi se över vad vi kan göra och i detta fall ser vi att resurser finns att hålla belysningen tänd längre, säger fritidsnämndens ordförande Marie Brorson (S).  

Idag är samtliga spår förutom konstsnöspåret i Ånnaboda inställda på att vara tända mellan 06.00-21.00 och förslaget är att förlänga tiden till klockan 23.00. Finansieringen för detta sker inom befintlig ram. 

– Utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv så shoppas vi att förslaget går igenom då det kan bidra till ökad folkhälsa och medborgare och föreningar kan nyttja våra motionsspår fler timmar på dygnet, säger fritidsnämndens vice ordförande Alexandra Royal (C).