Forskare från Örebro söker svaren om covid-19 kopplat till hjärt-lungsjukdom

Hjärt-kärlsjukdom och vissa lungsjukdomar ger förhöjd risk för allvarliga komplikationer för dem som drabbas av sjukdomen covid-19. Därför har Hjärt-Lungfonden delat ut ett akutanslag till docent Anna Smed-Sörensens forskningsprojekt om covid-19 kopplat till hjärt-lungsjukdom. 

-Vi tycker att det är angeläget att snabbt öka insatserna för forskning på covid-19 med koppling till de miljontals människor vars sjukdomar vi redan stödjer forskning om. Med det här akutanslaget hoppas vi bidra till forskningsresultat som kan rädda fler liv medan smittspridningen fortfarande pågår, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Docent Anna Smed-Sörensen är född och uppvuxen i Örebro. Hennes forskningsgrupp arbetar just nu för att bygga en biobank med prover från luftvägarna från covid-19-patienter som har olika grad av sjukdom. Genom att kartlägga patienternas immunsvar mot infektionen försöker de hitta förklaringar till att vissa patienter får en mild sjukdom medan andra dör av covid-19. Målet är ytterst att hitta vägar att dämpa eller blockera den inflammation som hos vissa covid-19-patienter skadar hjärta, lunga och njurar och kan leda till döden.